Mechanické servočerpadlo

Mechanické servočerpadlo zajišťuje požadovaný tlak hydraulické kapaliny. Servočerpadlo je poháněno otáčkami motoru pomocí klínového řemene. Řemen pohání kladku, která je součástí rotačního čerpadla (servočerpadla). Uvnitř servočerpadla se nachází rotor a odstředivé lopatky, které pohání (tlačí) hydraulickou kapalinu.

Lopatky jsou na stěnu komory tlačeny odstředivou silou a kopírují tak vnitřní tvar komory.

Rotace lopatek zvyšuje tlak kapaliny na výstupu. Objem kapaliny na výstupu je závislý na rychlosti vozidla. Servočerpadlo je navrženo tak, aby zajišťovalo adekvátní průtok kapaliny i přivolnoběhu automobilu.

Servočerpadlo dále obsahuje přetlakový ventil, který brání příliš velkému tlaku v soustavě při vysokých rychlostech vozidla.

Mechanické servočerpadlo je hydraulickým vedením spojeno s hřebenovým řízením.

Výhody mechanického servočerpadla:

  • jednoduchost (absence elektroniky, čistě mechanické zařízení)
  • spolehlivost, souvisí s prvním bodem, minimum součástí uvnitř servočerpadla

Nevýhody mechanického servočerpadla:

  • neefektivní
  • velké ztráty (zvýšení spotřeby vozidla cca o 0.3l/100km)
  • zpětná vazba od vozovky

Závady mechanického servočerpadla:

  • opotřebení gufera hřídele čerpadla
  • vydření ložisek hřídele
  • přidření lopatek rotoru (na vině je špinavý hydraulický olej, vlhkost, koroze)

Tipy pro delší životnost mechanického servočerpadla:

  • pravidelná kontrola hydraulického oleje
  • výměna hydraulického oleje co 60tis km / 1x za 3 roky

Nabídku mechanických servočerpadel najdete zde: https://www.autosv.cz/mechanicka-servocerpadla/