Hřebenové řízení hydraulické

Zařízení, které přenáší sílu ke kolům (posilovací účinek ze servočerpadla) se nazývá hřebenové řízení.

Hydraulické hřebenové řízení pracuje s hydraulický olejem, který je do něj pod tlakem dopravován ze servočerpadla.

Hydraulické hřebenové řízení je hydraulickým vedením spojeno s elektro-hydraulickým nebo mechanickým servočerpadlem.

Na tělo řízení přímo navazuje pracovní válec, kde píst je v jednom kuse spojen s hřebenovou tyčí, prakticky jde o dvojčinný přímočarý hydromotor. Na obou koncích hřebenové tyče jsou kulové klouby, na něž navazují tyče řízení zakončené kulovými čepy. Pro ochranu před nečistotami z vozovky je hřebenová tyč chráněna pryžovými manžetami, tím je zajištěna delší životnost pohyblivých částí.

Hydraulické hřebenové řízení má 5 základních částí.

 • pracovní válec (tělo hřebenového řízení)
 • zkrutná tyč (rotační ventil) , na této tyči je tisícihran pro spojeni s hřídelí od volantu
 • hřebenová tyč
 • pastorek řízení
 • pracovní píst
 • Zkrutná tyč (rotační ventil)

Posilovač řízení musí pomáhat řidiči pouze v případě, že vyvíjí sílu na volant. Hřebenové řízení je komponent, který spolupracuje s mechanickým nebo elektrohydraulickým servočerpadlem. Servočerpadlo tlačí hydraulický olej do hřebenového řízení a dodává tedy potřebný tlakZařízení, které snímá sílu vyvinutou řidičem, se nazývá rotační ventil a nachází se na hřebenovém řízení. Toto zařízení (rotační ventil) určí, kde bude tlak kapaliny působit (podle toho jak moc a na jakou stranu zatáčíme volantem).

Hlavními prvky rotačního ventilu jsou zkrutná tyč a ventil.

Ventil (jeho pozice) je ovládána za pomocí točení torzní tyčí (otočíme-li volantem, otočí se torzní tyč a změní se poloha ventilu).

Výhody hydraulického hřebenového řízení:

 • robustnost a spolehlivost
 • dlouhá životnost

Nevýhody hydraulického hřebenového řízení::

 • u automobilů s absencí ochranného podmotorového krytu je hřebenové řízení vystaveno zvýšené porci vody, soli a nečistot z vozovky

Závady hydraulického hřebenového řízení::

 • únik oleje (koroze hřebenové tyče)
 • prasklé, vydřené a jinak poškozené gufero
 • vůle mezi pastorkem řízení a hřebenovou tyčí
 • přidření rotačního ventilu (nečistoty, špinavý hydraulický olej)
 • ohlá hřebenová tyč (velký náraz do nápravy, bouračka)

Tipy pro delší životnost hydraulického hřebenového řízení::

 • pravidelná kontrola manžet
 • převentivní výměna mažet po 60tis. Km / 1x za 3 roky
 • výměna hydraulického oleje co 60tis km / 1x za 3 roky
 • pravidelná kontrola hydraulického oleje
 • pravidelná kontrola hydraulických hadic (koroze)

Nabídku hydraulických hřebenových řízení najdete zde: https://www.autosv.cz/hrebenova-rizeni-hydraulicka/