Kde se vzal komfort a luxus? Mohou za něj i posilovače řízení..

Početná skupina obyvatel vlastní nebo užívá vyspělý osobní automobil. Míru komfortu navyšují elektronické systémy vozidla. Procesy a činnosti konkrétního systému (posilovače řízení)které se odehrávají uvnitř automobilu Vám budeme odhalovat v našem blogu.

Za každým procesem se skrývají nejen vnější (výstupní) projevy daného posilovače řízení, ale také vnitřní mechanismy, zajišťující bezproblémový chod posilovače řízení a plnění jeho předem určené funkce.

Každému elektronickému systému v automobilu přísluší patřičná řídící jednotka (např. řídící jednotka zapalování, ABS, ESP,..). Každá řídící jednotka má své snímače, čidla a další akční členy. Počet elektrických a elektronických součástek rapidně roste s každou nově přidanou komponentou. Roste nejen počet součástek, ale i množství přenesených dat po sběrnicích. Tato skutečnost klade velké nároky na elektronickou a elektrickou část vozidla. Je důležité najít a uplatnit jednoduchý systém propojení funkčních součástí takovým způsobem, aby síť vedení byla přehledná a nezabírala příliš prostoru v automobilu.

Na základě těchto nemilosrdných požadavků existuje v současnosti několik typů posilovačů řízení, které pracují na odlišném principu.

Postupně Vám zde budeme jednotlivé typy posilovačů představovat.

Shrneme výhody, nevýhody a závady daného typu posilovače. Dáme Vám tipy pro prodloužení životnosti vašeho posilovače a v neposlední řadě rozlouskneme otázku jak to vlastně funguje.

Váš team AUTOSV.